Odczytywanie tachografów

Odczyt tachografu cyfrowego polega na przeniesieniu danych zarejestrowanych w pamięci tachografu do specjalnego urządzenia (czytnika tachografu), a następnie zapisaniu ich na dysk komputera. W tachografie zapisywane są m.in. dane dotyczące okresów jazdy, postojów, przekroczeń prędkości, a także przeglądów czy kalibracji samego urządzenia.

Na obszarze Unii Europejskiej obowiązują ujednolicone przepisy w zakresie rejestrowania czasu pracy kierowców. Oznacza to obowiązek używania tachografów cyfrowych i kart kierowców. Według tych regulacji, firmy przewozowe zobowiązane są do pobierania danych z tachografu przynajmniej raz na 90 dni. Za każdym razem spisać dane z tachografu należy także przed przekazaniem pojazdu w użytkowanie innemu podmiotowi, w sytuacji, gdy tachograf nie funkcjonuje prawidłowo oraz przed wycofaniem pojazdu z użytkowania, jak również na żądanie uprawnionego organu administracji publicznej.

Dane z karty kierowcy powinny być pobierane częściej – raz na 28 dni oraz każdorazowo przed rozwiązaniem umowy o pracę z kierowcą czy też przed utratą ważności karty kierowcy. Co istotne, informacje pobierane z tachografów i kart kierowców powinny być zapisane w oryginalnym formacie i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionym. Dane te należy przechowywać przynajmniej przez 12 miesięcy.

Odpowiadając na potrzeby rynku transportowego, 4 Partners GmbH oferuje sprawne i całościowe dokonywanie poboru danych z tachografów i cyfrowych kart kierowców. Dzięki outsourcingowi tej usługi nasi klienci oszczędzają czas i zyskują dostęp do danych umożliwiających efektywne zarządzanie własną flotą transportową. Pobrane w ten sposób informacje ułatwiają także prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, a także zabezpieczają przed karami nakładanymi przez inspekcje drogowe.

Pozostałe usługi