Ładunki niebezpieczne

Ładunki niebezpieczne

Ładunek niebezpieczny to każdy towar, mogący stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska naturalnego. Przewóz tego rodzaju ładunków możliwy jest wyłącznie na warunkach ściśle określonych prawem. Określa je europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, tzw. Konwencja ADR. Dokument ten precyzuje, w jaki sposób ładunki niebezpieczne powinny być identyfikowane, klasyfikowane i nazywane. Do każdej klasy towarów dostosowane są odpowiednie metody ich transportu, pakowania oraz procedury zapewniające bezpieczeństwo.

Wśród wszystkich materiałów niebezpiecznych Konwencja ADR wyróżnia 13 klas zagrożeń, m.in. materiały i przedmioty wybuchowe, materiały samozapalne, utleniające, trujące, żrące czy promieniotwórcze. Oczywiste jest, że wymagają one szczególnych warunków przewozu, tak aby ich transport nie stanowił zagrożenia dla ludzi albo środowiska naturalnego.

Specjalnie z myślą o firmach wykorzystujących w swojej pracy materiały niebezpieczne 4 Partners GmbH przygotowało usługę przewozu ładunków niebezpiecznych, realizowaną przez odpowiednio przeszkolonych kierowców posiadających uprawnienia z zakresu ADR. Każdorazowo transport z ładunkiem niebezpiecznym powinien być właściwie oznakowany; zwykle wymaga on też specjalnego rodzaju samochodu, najczęściej cysterny.

Naszym klientom gwarantujemy podstawienie specjalnie wyposażonych samochodów, spełniających normy bezpieczeństwa wymagane przy przewozie ładunków niebezpiecznych. Nasi kierowcy znają procedury bezpieczeństwa, działania zapobiegawcze zagrożeniom i sposoby postępowania z towarami niebezpiecznymi. Do każdego takiego zlecenia podchodzimy szczególnie uważnie, dbając o bezwzględne przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa.

Pozostałe usługi