Społeczna odpowiedzialność

Jako firma transportowa doskonale zdajemy sobie sprawę z wpływu transportu drogowego na środowisko. W związku z tym podejmujemy szereg działań mających na celu zminimalizowanie tego wpływu. Skrupulatnie przestrzegamy przepisów dot. ochrony środowiska w transporcie, ograniczamy emisję spalin, a także prowadzimy racjonalną gospodarkę wodną, energetyczną i odpadową.

Stale unowocześniamy nasz tabor, wyposażając pojazdy w urządzenia spełniające wyśrubowane normy ekologiczne, używamy dobrego jakościowo paliwa, regularnie szkolimy kierowców w zakresie ekonomiki jazdy, monitorujemy podwykonawców pod kątem spełniania przez nich norm środowiskowych.

Ponadto od początku istnienia grupy 4 Partners bliska nam jest idea biznesu odpowiedzialnego społecznie. Chętnie angażujemy się w wydarzenia i projekty mające na celu pomoc innym. Uczestniczyliśmy m.in. w akcji „Szlachetna Paczka”, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy czy Dniu Marzeń zorganizowanym przez Fundację „Mam Marzenie”. Objęliśmy także specjalną opieką dzieci z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 2 w Sosnowcu.